Dziś jest: piątek, 21.09.2018, imieniny: Hipolita, Mateusza

Przedszkole

Rekrutacja
Kontakt

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość

Sonda

Pedagog Drukuj Wyślij znajomemu
Poradnik dla rodziców

9 zasad odrabiania z dzieckiem pracy domowej

1. Czas na wypoczynek po szkole
Dziecko po wielu godzinach w szkole może być zmęczone lub nadmiernie pobudzone. Dlatego należy mu pozwolić na odpoczynek, ale wyraźnie określić jego czas i dozwolone aktywności. Komputer lub telewizor lepiej włączyć dopiero po odrobieniu pracy domowej. 

2. Wyznaczenie stałej pory odrabiania pracy domowej
Stała pora nie oznacza, że odrabianie lekcji zawsze zaczyna się o tej samej godzinie. Dobrze natomiast, by był to stały element dnia np. po obiedzie, dwie godziny po powrocie ze szkoły.

3. Zapowiedź zbliżającej się godziny na odrabianie lekcji
Dobrze jest, aby poinformować dziecko, że np. za 15 minut zadzwoni budzik, co jest sygnałem do rozpoczęcia odrabiania lekcji. Dzięki temu dziecko ma czas na zakończenie zabawy, posprzątanie zabawek i oswojenie się z myślą o czekającym go obowiązku. 

4. Podkreślanie przez rodziców pozytywnych efektów pracy dziecka
Dobrze gdy odrabianie lekcji wiąże się z zadowoleniem z wykonanej pracy. Można to uczucie wzmocnić chwaląc dziecko. Pochwała działa na dziecko motywująco, rozwija jego inicjatywę i jest zachętą do podejmowania wysiłku i przezwyciężania trudności.
5. Rozmowa z dzieckiem o szkole
Kiedy obserwujemy, że dziecko ma trudności z mobilizacją do odrabiania lekcji należy z nim porozmawiać o tym co wydarzyło się w klasie, czego ciekawego  dowiedziało się na lekcjach.

6. Wsparcie rodzica
W klasach I-III rodzice powinni nadzorować pracę dziecka, ale unikać siedzenia razem z nim przy biurku. Pomoc powinna polegać na sprawdzeniu czy dziecko rozumie treść poleceń, czy właściwie rozwiązuje zadania. Nie należy dawać gotowych odpowiedzi tylko naprowadzać dziecko na rozwiązanie poprzez zadawanie pytań i rozwijanie samodzielnego myślenia. Dobrze jest wyznaczyć ramy czasowe na   odrabianie lekcji, dzielić zadania na etapy.

7. Dobre warunki do pracy
Na czas odrabiania lekcji z biurka powinny zniknąć wszystkie rzeczy nie związane z nauką np. : zabawki, telefon, laptop.  Należy wyłączyć telewizor, radio, komputer. Rodzice powinni również zadbać, aby podczas nauki dziecku nie przeszkadzało młodsze rodzeństwo. 

8. Samodzielność i odpowiedzialność ucznia
Należy stopniowo wdrażać dziecko do samodzielności np. dziecko może samo wybrać od jakiego przedmiotu chce zacząć  odrabianie lekcji.  Należy starać się, by w kolejnych latach dziecko samo sprawdzało co ma zadane i samo odrabiało lekcje. Pomoc rodzica powinna polegać na sprawdzeniu i wskazaniu co należy poprawić (jeżeli pojawi się błąd).  Im starsze dziecko, tym stopień odpowiedzialności za odrabianie pracy domowej powinien być większy. Rodzice powinni nadal czuwać nad stałym czasem odrabiania lekcji. Można wspólnie z dzieckiem ustalić godzinę siadania do lekcji i czas na przerwę - a nawet zapisać i powiesić w widocznym miejscu. 

9. Dobra atmosfera
Ważne jest, aby rodzic zachował zimną krew, gdy dziecko się buntuje i odwleka moment odrabiania lekcji. Najlepiej odczekać chwilę aż emocje opadną, po czym wyjaśnić istotę obowiązku szkolnego i odwołać się do ustalonych zasad. 


Pamiętajmy, że niechęć dziecka do nauki nie zawsze wynika z jego lenistwa. 
Jeżeli, mimo starań proces odrabiania lekcji jest nieefektywny i wiąże się z dużym stresem dla dziecka i rodziców warto przeprowadzić specjalistyczną diagnozę. Zwiększy to szansę na osiągniecie przez dziecko sukcesu. 

Opracowano na podstawie artykułu p. Ewy Słomczyńskiej. 

 

Budowa stron INTERNETWAY.pl